Συσκευαστικές μηχανές θερμικής διαμόρφωσης

Οι συσκευαστικές μηχανές θερμικής διαμόρφωσης χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων κρέατος. Διαθέτουν φιλμ και διαμορφώνουν σκαφίδια κατάλληλα για τη συσκευασία των προϊόντων όπως κρέας, κιμά, ρολά κ.α. που στη συνέχεια κλείνουν από πάνω με φιλμ.

Στις μηχανές συσκευασίας κρέατος μπορούμε να διοχετεύσουμε μέσα αδρανή αέρια ή να δημιουργήσουμε κενό, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερο χρόνο ζωής του προϊόντος.

Οι κατηγορίες των συσκευαστικών μηχανών χωρίζονται ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος καλουπιών διαμόρφωσης την αντλία κενού και τους κύκλους παραγωγής καθώς και το μέγεθος του φιλμ.

 

Search