Συσκευαστικές μηχανές σκαφιδίων

Στις συσκευαστικές μηχανές σκαφιδίων ή tray sealers όπως λέγονται και στα αγγλικά, ο τρόπος συσκευασίας προϋποθέτει την προμήθεια των σκαφιδίων για τη συσκευασία του κρέατος.

Στις μηχανές συσκευασίας “tray sealers” ο τρόπος τοποθέτησης των σκαφιδίων γίνεται είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα τοποθετώντας το προϊόν και σφραγίζονται με το φιλμ.

Οι κατηγορίες των συσκευαστικών μηχανών σκαφιδίων χωρίζονται ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος καλουπιών τοποθέτησης σκαφιδίων, την αντλία κενού, τον αυτοματισμό της μηχανής και την ταχύτητα της.

Search