Μηχανήματα αφαίρεσης κέντρου τυριού

 Τα μηχανήματα αφαίρεσης κέντρου τυριού κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας.

Τοποθετώντας το τυρί πάνω στο δίσκο κοπής σε ένα ειδικό σύστημα κεντραρίσματος και θέτοντας σε λειτουργία τη μηχανή αφαίρεσης κέντρου τυριού κατορθώνουμε να αφαιρέσουμε το κέντρο του.

Το μηχάνημα πληροί όλες τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των χρηστών.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Search