Μηχανήματα κοπής κιμά

Οι κρεατομηχανές είναι ένα από τα βασικότερα μηχανήματα της βιομηχανίας τροφίμων. Τα μηχανήματα κοπής κιμά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τις ψυχόμενες μηχανές και τις μη ψυχόμενες μηχανές κοπής κιμά.

Οι ψυχόμενες μηχανές κιμά, ανάλογα με την παραγωγή ή τις απαιτήσεις που έχει ο πελάτης χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος της μπούκας, δηλαδή το σημείο που τοποθετούνται τα μαχαίρια.

Τα μηχανήματα κοπής κιμά βγαίνουν σε διάφορους τύπους, μερικοί από τους οποίους διαθέτουν αναβατόριο, για να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερες απαιτήσεις στην παραγωγή. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Search